บริการล้างแอร์Inter Service Air | Inter Service Air

บริการล้างแอร์ (รายครั้ง)Inter Service Air | Inter Service Air

ขนาดบีทียู
(BTU)
ติดผนัง
ราคา (บาท)
ตั้งแขวน
ราคา (บาท)
เวลาประมาณ
(ช.ม.)
9,000 - 25,000 300.- 500.- 1
26,000 - 44,000 400.- 600.- 1
45,000 - 60,000 500.- 750.- 1.5
61,000 - 80,000 700.- 800.- 2
81,000 - 120,000 900.- 900.- 2.5
ขนาดบีทียู
(BTU)
ฝังในฝ้าเพดาน
ราคา (บาท)
แอร์เปลือย
ราคา (บาท)
เวลาประมาณ
(ช.ม.)
9,000 - 25,000 300.- 500.- 1
26,000 - 44,000 400.- 600.- 1
45,000 - 60,000 500.- 750.- 1.5
61,000 - 80,000 700.- 800.- 2
81,000 - 120,000 900.- 900.- 2.5

รายละเอียดการทำงาน บริการล้างแอร์ (รายครั้ง) | *** ( ล้างใหญ่ ) คอยล์เย็น ( EVAPERRATOR ) ***

1. ล้างทำความสะอาดโบเวอร์ ด้วยปั้มน้ำแรงดันสูง
2. ล้างทำความสะอาดฟิลคอยล์ (EVAPERRATOR) ด้วยปั้มน้ำแรงดันสูง
3. ดูดและเป่าทำความสะอาดระบบท่อน้ำทิ้งด้วย (BLOVER)
4. ล้างทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ (FILTER)
5. ตรวจเช็คจุดต่อสายไฟภายในระบบ และยึดสกรูสายไฟให้แน่นหนา
6. ตรวจเช็ครอบความเร็วของมอเตอร์พัดลม (FANCOLL)
7. ตรวจเช็คสปีดและเทอร์โมรูม

บริการล้างแอร์ (รายครั้ง) | *** ( ล้างใหญ่ ) คอยล์ร้อน ( CONDENSING UNIT ) ***

1. ล้างทำความสะอาดแผงครีบคอนเดนซึ่งด้วยปั้มน้ำแรงดันสูงและ BLOVER
2. ผสมน้ำยาฉีดล้างเครื่องปรับอากาศจะทำ ให้ขาวสะอาด และ มีกลิ่นหอม
3. ตรวจเช็คจุดต่อสายไฟภายในระบบ และยึดสกรูสายไฟให้แน่นหนา
4. ตรวจวัด แรงดันของระบบน้ำยา เช็คกำลังอัดของคอมเพรสเซอร์
5. ตรวจเช็ตการทำงานของไทม์เมอร์ และอุปกรณ์ช่วยสตาร์ททุกชนิด ของระบบคอมเพรสเซอร์
6. ตรวจเช็คกระแสไฟฟ้า

การเรียกเก็บค่าบริการ : เรียกเก็บเมื่อทำงานเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เหตุผลที่แนะนำให้ลูกค้าล้างแอร์ Inter Service Air | บริการล้างแอร์

1. ช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าแต่ละเดือน
2. ลดฝุ่นละออง และเชื้อโรคที่มองไม่เห็น
3. ลดปริมาณการต่อตัวของเชื้อโรค และกำจัดเชื้อโรค
4. ช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องปรับอากาศ
5. เครื่องปรับอากาศทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ
6. เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดภาวะโลกร้อน

บริการล้างแอร์ (รายปี)Inter Service Air | Inter Service Air

จำนวน / เครื่อง ราคา
(บาท)
1 - 10 1,200.-
11 - 20 1,180.-
21 - 30 1,160.-
จำนวน / เครื่อง ราคา
(บาท)
31 - 40 1,140.-
41 - 50 1,120.-
51 - 60 1,100.-
จำนวน / เครื่อง ราคา
(บาท)
61 - 70 1,080.-
71 - 80 1,060.-
81 - 90 1,040.-

บริการ ล้างแอร์รายปี 1 ปี / 6 ครั้ง ( ล้างใหญ่ 2 ครั้ง , ล้างย่อย 4 ครั้ง)
คอย์ลเย็น , คอย์ลร้อน

รายละเอียดการทำงาน บริการล้างแอร์ (รายปี) | ล้างใหญ่ 2 ครั้ง , ล้างย่อย 4 ครั้ง : คอย์ลเย็น
ครั้งที่ 1 , 4 ( ล้างใหญ่ ) คอย์ลเย็น ( EVAPERRATOR )

1. ล้างทำความสะอาดโบเวอร์ ด้วยปั้มน้ำแรงดันสูง
2. ล้างทำความสะอาดฟิลคอย์ล (EVAPERRATOR) ด้วยปั้มน้ำแรงดันสูง
3. ดูดและเป่าทำความสะอาดระบบท่อน้ำทิ้งด้วย (BLOVER)
4. ล้างทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ (FILTER)
5. ตรวจเช็คจุดต่อสายไฟภายในระบบ และยึดสกรูสายไฟให้แน่นหนา
6. ตรวจเช็ครอบความเร็วของมอเตอร์พัดลม (FANCOLL)
7. ตรวจเช็คสปีดและเทอร์โมรูมและระบบเครื่องปรับอากาศ
8. เช็คทำความสะอาดตัวเครื่องปรับอากาศ (Clean Body)

ครั้งที่ 2 , 3 , 5 , 6 ( ล้างย่อย ) คอยล์เย็น ( EVAPERRATOR )

1. เช็คทำความสะอาดตัวเครื่องปรับอากาศ
2. ล้างทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ
3. ดูดและเป่าทำความสะอาดระบบท่อน้ำทิ้งด้วย (BLOVER)
4. ตรวจเช็คจุดต่อสายไฟภายในระบบ และยึดสกรูสายไฟให้แน่นหนา
5. ตรวจเช็คระบบการทำงานของเครื่องปรับอากาศ

รายละเอียดการทำงาน บริการล้างแอร์ (รายปี) | ล้างใหญ่ 2 ครั้ง , ล้างย่อย 4 ครั้ง : คอยล์ร้อน
ครั้งที่ 1 , 4 ( ล้างใหญ่ ) คอยล์ร้อน ( CONDENSING UNIT )

1. ล้างทำความสะอาดแผงครีบคอนเดนซึ่งด้วยปั้มน้ำแรงดันสูงและ BLOVER
2. ผสมน้ำยาฉีดล้างเครื่องปรับอากาศจะทำ ให้ขาวสะอาด และ มีกลิ่นหอม
3. ตรวจเช็คจุดต่อสายไฟภายในระบบ และยึดสกรูสายไฟให้แน่นหนา
4. ตรวจวัด แรงดันของระบบน้ำยา เช็คกำลังอัดของคอมเพรสเซอร์
5. ตรวจเช็ตการทำงานของไทม์เมอร์ และอุปกรณ์ช่วยสตาร์ททุกชนิด ของระบบคอมเพรสเซอร์
6. ตรวจเช็คกระแสไฟฟ้าระบบเครื่องปรับอากาศ

ครั้งที่ 2 , 3 , 5 , 6 ( ล้างย่อย ) คอยล์ร้อน ( CONDENSING UNIT )

1. ล้างทำความสะอาดแผงครีบคอนเดนซึ่งด้วยปั้มน้ำแรงดันสูงและ BLOVER
2. ผสมน้ำยาฉีดล้างเครื่องปรับอากาศจะทำ ให้ขาวสะอาด และ มีกลิ่นหอม
3. ตรวจเช็คจุดต่อสายไฟภายในระบบ และยึดสกรูสายไฟให้แน่นหนา
4. ตรวจวัด แรงดันของระบบน้ำยา เช็คกำลังอัดของคอมเพรสเซอร์
5. ตรวจเช็ตการทำงานของไทม์เมอร์ และอุปกรณ์ช่วยสตาร์ททุกชนิด ของระบบคอมเพรสเซอร์
6. ตรวจเช็คกระแสไฟฟ้า

การเรียกเก็บค่าบริการ : เรียกเก็บเมื่อทำงานเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

Scroll To Top